Στην ILEP- CryoTech θα βρείτε τύπους συμπιεστές και από μικρότερους ανεξάρτητους κατασκευαστές όπως Panasonic, Seiko Seiki, Unicla, Hyundai ειδικών εφαρμογών σταθερού και μεταβλητού κυβισμού.