Στην ILEP- CryoTech θα βρείτε όλους τους τύπους συμπιεστές Calsonic Kansei ειδικών εφαρμογών σταθερού και μεταβλητού κυβισμού.