Στην ILEP- CryoTech διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία για την αναβάθμιση κλιματιστικών σε οχήματα. Συχνά οχήματα που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα με εγκατεστημένο κλιματιστικό έχουν προδιαγραφές για ψυχρότερα κλίματα με αποτέλεσμα να μην αποδίδουν ικανοποιητικά για τα Ελληνικά δεδομένα. Ο επανασχεδιασμός του κλιματισμού μπορεί με μικρές στοχευμένες επεμβάσεις να αναβαθμίσει την απόδοση του συστήματος με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Στην ILEP- CryoTech εξειδικευόμαστε στην αναβάθμιση κλιματιστικών καθώς και αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση της κλιματιστικής μονάδας του οχήματός σας. Για τεχνική υποστήριξη της αρτιότερης λύσης για την αναβάθμιση της απόδοσης του κλιματιστικού σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθώς και να επισκεφθείτε το συνεργείο μας στη διεύθυνση που θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας.