Υπό την καθοδήγηση Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού και βασισμένη στην πολύχρονη εμπειρία στην ILEP- CryoTech σχεδιάζουμε με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και κατασκευάζουμε με ασφαλείς διαδικασίες προϊόντα υψηλής ποιότητας και ακριβείας. Από το τμήμα μελετών σχεδιάζονται και κατασκευάζονται και τα μηχανήματα παραγωγής.

Από το τμήμα μελετών δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε το ALDS ένα σύστημα αυτόματης ανίχνευσης διαρροών με αριθμό πατέντας 1006642 με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της αξιοπιστίας των ψυκτικών μηχανημάτων.

Στην ILEP- CryoTech πρωτεύοντα ρόλο κατέχει η καινοτομία. Με συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής και πρωτοποριακά προϊόντα η ILEP- CryoTech ατενίζει το μέλλον.