Το www.ilep.gr και www.cryotech.gr (εφεξής www.ilep.gr) είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου της εταιρίας με επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής ΗΛΕΠ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αδάμων 15Α, Ν. Κηφισιά, τ.κ. 145 64, στην Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα με Αρ.Μ.Α.Ε. 14382/Ο1ΑΤ/Β/86/735, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 710701000, με ΑΦΜ 094186404, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, τηλ. 210.62.04.337, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@ilep.gr. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΗΛΕΠ Α.Ε., που βρίσκεται στην διεύθυνση www.ilep.gr.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΗΛΕΠ Α.Ε.. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της ΗΛΕΠ Α.Ε., όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις το Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της διαθεσιμότητας ή μη προϊόντων με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η ΗΛΕΠ Α.Ε. αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον χρήστη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο καλής πίστης, η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.ilep.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ΗΛΕΠ Α.Ε.. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος που αναρτάται από την ΗΛΕΠ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων εικόνων, σημάτων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΗΛΕΠ Α.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού διακαίου και των διεθνών συμβάσεων ή είναι πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΗΛΕΠ Α.Ε. έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΗΛΕΠ Α.Ε. ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΗΛΕΠ Α.Ε. ή/και του www.ilep.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Επιπλέον, οποιοδήποτε λογισμικό/ αρχείο διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΗΛΕΠ Α.Ε. ή τρίτων για την οποία η ΗΛΕΠ Α.Ε. έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος:

 • η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας,
 • δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΗΛΕΠ Α.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση όλων των παραπάνω στις ιστοσελίδες www.ilep.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή και δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη και Υποχρεώσεις Χρήστη

Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΗΛΕΠ Α.Ε. σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΗΛΕΠ Α.Ε. για την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου:

 1. που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΗΛΕΠ Α.Ε. ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
 2. που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,
 3. για το οποίο οι Χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 4. το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 5. το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 6. το οποίο προκαλεί ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 7. το οποίο προκαλεί παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
 8. το οποίο αποτελεί συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα της. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των αστικών ή τυχόν ποινικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη του Χρήστη στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΗΛΕΠ Α.Ε. είναι πιθανό να του ζητηθεί να δηλώσει προσωπικά στοιχεία που τον αφορούν (όπως για παράδειγμα το όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ) κατά κανόνα για να διεκπεραιωθεί η παραγγελία του ή να του παράσχουμε τις υπηρεσίες μας.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον Χρήστη ότι στην ΗΛΕΠ Α.Ε. η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση, επεξεργασία και αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη κάντε κλικ εδώ.

Εγγραφή ή Σύνδεση στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ο Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΗΛΕΠ Α.Ε. πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του μπορεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την εγγραφή ή σύνδεση του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται το Ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή και κινητό) και e-mail. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση, επεξεργασία και αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη κάντε κλικ εδώ.

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές, σε εγγεγραμμένους χρήστες της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στην λίστα διευθύνσεων/e-mail, μπορεί να το κάνει αποστέλλοντας e-mail στο dataprotection@ilep.gr προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων. Για διαγραφή από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ο Χρήστης μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Αγορά Προϊόντων και Τιμολογιακή Πολιτική

Η παραγγελία των προϊόντων ή/και υπηρεσιών υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα «Παραγγελία». Πριν την υποβολή της παραγγελίας («Ολοκλήρωση παραγγελίας»), ο Χρήστης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει καθώς και για την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών του Δεδομένων (GDPR) και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση δύο σχετικών εικονιδίων (ένδειξης) για τις δύο αυτές δηλώσεις «Για να προχωρήσετε επιλέξτε τα παρακάτω πλαίσια: Συμφωνώ ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης. Συμφωνώ ότι έχω διαβάσει την Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και την αποδέχομαι.». Με τη σήμανση αυτή, ο Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

 • Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει κάθε χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Χρήστης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.
 • Της ταυτότητας, διεύθυνσης, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ και e-mail της ΗΛΕΠ Α.Ε. των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
 • Της συνολικής τιμής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις γίνεται γνωστό στον Χρήστη στο κείμενο της παραγγελίας (φόρμα παραγγελίας) και ο Χρήστης οφείλει να λάβει γνώση πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που δεν έγιναν γνωστές στον Χρήστη πριν την υποβολή της παραγγελίας του ή σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν δεν γνωστοποιήθηκαν στον Χρήστη τηλεφωνικώς πριν την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, τότε αυτές δεν βαρύνουν τον Χρήστη χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεσή του. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ή/και υπηρεσιών όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι τελικές, καθώς επίσης δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής. Τα παραπάνω υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας. Η τελική τιμή υπολογίζεται με βάση την περιοχή/ χώρα στην οποία εκδίδεται η απόδειξη ή το τιμολόγιο καθώς και με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής. Το τελικό ποσό ενημερώνεται με e-mail.
 • Των μέσων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η ΗΛΕΠ Α.Ε. αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες.
 • Των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.
 • Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Χρήστη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΗΛΕΠ Α.Ε., σε περίπτωση υπαναχώρησής του.
 • Σε περίπτωση που ο Χρήστης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει το εύλογο κόστος στην ΗΛΕΠ Α.Ε..
 • Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι ο Χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, ή κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Χρήστης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
 • Της ύπαρξης της ευθύνης της ΗΛΕΠ Α.Ε. για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
 • Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του Χρήστη μετά την πώληση, εξυπηρέτηση μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.
 • Της διάρκειας της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή της αυτόματης παράτασης, των όρων για τη λήξη της σύμβασης.
 • Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων του Χρήστη βάσει της σύμβασης.
 • Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (π.χ. προκαταβολή τμήματος σε περίπτωση προ-παραγγελίας κλπ) που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Χρήστη, όποτε το ζητήσει η ΗΛΕΠ Α.Ε..
 • Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η ΗΛΕΠ Α.Ε., καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.
 • Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.
 • Της προστασίας και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

 

Η αποστολή της παραγγελίας προς την ΗΛΕΠ Α.Ε. αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων αγαθών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Χρήστης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/ αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από το φυσικό μας κατάστημα και ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.

Στο πλαίσιο της καλής πίστεως και για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210.62.04.337, μέσω e-mail στο info@ilep.gr ή μέσω φόρμας επικοινωνίας κάνοντας κλικ εδώ. Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Χρήστης δηλώνει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΗΛΕΠ Α.Ε. οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της ΗΛΕΠ Α.Ε. και επιστροφής των προϊόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της ΗΛΕΠ Α.Ε. και ο Χρήστης καθυστερεί να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο Χρήστης οφείλει να καταβάλει την αξία τους.

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail με την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας» (??????) το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την ΗΛΕΠ Α.Ε., πριν ο Χρήστης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την ΗΛΕΠ Α.Ε.. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας σας από την ΗΛΕΠ Α.Ε., θα λάβετε το δεύτερο και επιβεβαιωτικό e-mail με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας» με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν και την τελική τιμή της παραγγελίας όπως διαμορφώνεται με τα μεταφορικά που θα επιλέξει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει την «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας» και να ενημερώνει αμέσως την ΗΛΕΠ Α.Ε. (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης της ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Καταχώρησης Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, αλλιώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας» θα εφαρμοσθούν στην Σύμβαση Πώλησης.

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων της παραγγελίας. Σε περίπτωση που στην παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail ή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ειδικότερα, ο Χρήστης θα λάβει σχετική ενημέρωση σε περίπτωση που:

 • η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στο ηλεκτρονικό κατάστημα,
 • διαπιστωθούν τυχόν σφάλματα στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την τιμολόγηση ή την τιμή των προϊόντων,
 • διαπιστωθούν τυχόν σφάλματα στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

 

Η ΗΛΕΠ Α.Ε., εφόσον διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την τιμολόγηση ή την τιμή των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά τους κλπ, θα επιβεβαιώσει την αποδοχή της παραγγελίας με e-mail. Στο ως άνω e-mail θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα, ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας, όπως αυτός έγινε γνωστός στον Χρήστη ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας του. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Χρήστης-ΗΛΕΠ Α.Ε.) μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Η παραγγελία σας έχει αποσταλεί» ή «Η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς παραλαβή».

Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης της παραγγελίας αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Χρήστης. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζεται να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συλλογής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα επίσης να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας είτε τηλεφωνικά στο 210.62.04.337, είτε μέσω αποστολής e-mail στο info@ilep.gr ή ηλεκτρονικά πραγματοποιώντας είσοδο στον λογαριασμό του εισάγοντας τα προσωπικά του στοιχεία στα πεδία username και password κάνοντας και στην συνέχεια επιλέγοντας «Παραγγελίες».

Τα προϊόντα σας παραδίδονται το ταχύτερο δυνατό και πάντως σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την σύναψη της σύμβασης, εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Επίσης, εξαίρεση αποτελούν προϊόντα με Κατάσταση παράδοσης (status) Προ-παραγγελία, Μη διαθέσιμο προσωρινά, Εξαντλημένο, Σε Προσφορά για τα οποία υπάρχει ξεχωριστή ενημέρωση παράδοσης. Ενδεικτικά:

 • 'Αμεσα διαθέσιμο: Το προϊόν βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΗΛΕΠ Α.Ε.. Σε περίπτωση που στην παραγγελία του Χρήστη η ποσότητα που θα ζητηθεί είναι μεγαλύτερη από το σύνηθες στοκ της ΗΛΕΠ Α.Ε., θα αποσταλεί ενημερωτικό e-mail με την ποσότητα που είναι άμεση διαθέσιμη και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης για την υπόλοιπη ποσότητα. Η παραγγελία θα αποσταλεί τμηματικά στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης είναι μεγαλύτερος από 2 ημέρες για τα υπόλοιπα προϊόντα εκτός εάν ο Χρήστης ζητήσει γραπτώς να παραλάβει ολοκληρωμένη την παραγγελία του.
 • Προ-παραγγελία: Το προϊόν δεν βρίσκεται στις αποθήκες του προμηθευτή αλλά μπορεί να παραγγελθεί με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση πριν την υποβολή της παραγγελίας γνωστοποιείται στον Χρήστη ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης του προϊόντος. Η επιβεβαίωση λήψης εκ μέρους της ΗΛΕΠ Α.Ε. της προ-παραγγελίας αποτελεί μόνο επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων (κατάρτιση) πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή μέρους ή τμήματος έως και πλήρης εξόφληση αναλόγως της φύσης του αντικειμένου και ενδέχεται να μην γίνονται επιστροφές του προϊόντος στην ΗΛΕΠ Α.Ε..
 • Εξαντλημένο: Το προϊόν έχει εξαντληθεί ή καταργηθεί ή δεν αναμένεται άμεσα η παραλαβή του.
 • Μη διαθέσιμο προσωρινά: Το προϊόν θα αναζητηθεί σε προμηθευτή της ΗΛΕΠ Α.Ε. και ο Χρήστης θα λάβει ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος εντός 3-5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας του. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή μέρους του τμήματος έως και πλήρης εξόφληση αναλόγως της φύσης του αντικειμένου.
 • Σε Προσφορά: Οι τιμές των εν λόγω προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

 

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η ΗΛΕΠ Α.Ε. επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον Χρήστη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Χρήστης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

Επιπλέον, η ΗΛΕΠ Α.Ε. επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον Χρήστη σε περίπτωση συνδρομής επιγενόμενων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης εφόσον συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, το προσωπικό της ΗΛΕΠ Α.Ε. θα προσφέρει όλες τις εναλλακτικές λύσεις, και εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Χρήστη, ο Χρήστης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του μέσω e-mail στο info@ilep.gr. Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η ΗΛΕΠ Α.Ε. οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο Χρήστης.

Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και ο Χρήστης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΗΛΕΠ Α.Ε. οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΗΛΕΠ Α.Ε. ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η ΗΛΕΠ Α.Ε. δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών/ μεταφοράς/ παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, φυσικές καταστροφές και πανδημία. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δύο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Χρήστης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η ΗΛΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που έχει πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

Καθυστερήσεις στην παραγγελία του Χρήστη μπορεί να προέλθουν σε περιπτώσεις που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω e-mail επικοινωνία με τον Χρήστη, εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του, επειδή για παράδειγμα τα καταχωρημένα στοιχεία του Χρήστη δεν είναι σωστά ενημερωμένα. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την καθυστέρηση της παράδοσης της παραγγελίας του Χρήστη σε περιπτώσεις όπου είναι αδύνατη η επικοινωνία με τον Χρήστη.

Παράδοση παραγγελίας/ έξοδα αποστολής

Αν ο Χρήστης έχει επιλέξει πληρωμή παραγγελίας του με πιστωτική κάρτα, οφείλει κατά την παραλαβή των προϊόντων, είτε από το φυσικό κατάστημα της ΗΛΕΠ Α.Ε., είτε από τον συνεργάτη μεταφορέα να επιδεικνύει ταυτόχρονα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας και την πιστωτική του κάρτα με την οποία πραγματοποίησε την αγορά.

Η παραλαβή από το φυσικό κατάστημα της ΗΛΕΠ Α.Ε. είναι δωρεάν. Στην περίπτωση που ο Χρήστης έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο παραλαβής μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΗΛΕΠ Α.Ε., θα λάβει ηλεκτρονική ενημέρωση για τον εκτιμώμενο χρόνο παραλαβής της παραγγελίας του από το κατάστημα (επιβεβαίωση παραλαβής). Ο Χρήστης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών ύστερα από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης παραλαβής. Εφόσον ο Χρήστης δεν παραλάβει την παραγγελία του εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης προς παραλαβή, η ΗΛΕΠ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Χρήστης οφείλει να επιδείξει την επιβεβαίωση της παραγγελίας (κωδικό παραγγελίας) και την ειδοποίηση για την παραλαβή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο). Αν ο Χρήστης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας του, τότε το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή καθώς και επίσημο έγγραφο απαραίτητο για έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Χρήστη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.

Στην περίπτωση που τα προϊόντα της παραγγελίας αποστέλλονται στον τόπο που έχει επιλέξει ο Χρήστης, τα προϊόντα παραδίδονται σε εξωτερικό συνεργάτη- μεταφορέα και ο Χρήστης ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ότι η παραγγελία είναι έτοιμη προς αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του Χρήστη. Εξαιρούνται παραγγαλίες πολλαπλών προϊόντων ή μεγάλων δεμάτων όπως για παράδειγμα κλιματιστικά ή μηχανημάτα από Χρήστες που επιθυμούν να τα παραλάβουν εντός Αθηνών όπου τα έξοδα αποστολής είναι δωρέαν και η μεταφορά γίνεται από το προσωπικό της ΗΛΕΠ Α.Ε. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του Χρήστη και ως εκ τούτου λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνει την ΗΛΕΠ Α.Ε., αλλά τον Χρήστη. Σημειώνεται ότι ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει τη μεταφορά με δικά του μέσα και έξοδα, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα προϊόντα μεταφέρονται με δικό του κίνδυνο. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Χρήστης θα επιδεικνύει στον εξωτερικό συνεργάτη- μεταφορέα την επιβεβαίωση της παραγγελίας (κωδικό παραγγελίας) και την ειδοποίηση για την αποστολή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο). Αν ο Χρήστης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας του, τότε το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή καθώς και επίσημο έγγραφο απαραίτητο για έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Χρήστη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο Χρήστης δεν παραλάβει την παραγγελία του μετά από τη λήψη της ειδοποίησης προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η ΗΛΕΠ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Συγκεντρωτικά τα έξοδα μεταφοράς για κάθε υπηρεσία αποστολής/ παραλαβής παραγγελιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΗΛΕΠ Α.Ε. είναι τα ακόλουθα:

 1. Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα της ΗΛΕΠ Α.Ε. - Ουδεμία χρέωση μεταφορικών από την ΗΛΕΠ Α.Ε.
 2. Δυνατότητα παραλαβής με έξοδα Χρήστη – Ουδεμία χρέωση μεταφορικών από την ΗΛΕΠ Α.Ε.
 3. Υπηρεσίες κούριερ – courier ΕΛΤΑ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ (Πανελλαδική εξυπηρέτηση) με χρέωση αποστολέα ΗΛΕΠ Α.Ε. με απλή αποστολή για παραλαβές Δευτέρα- Παρασκευή. Η παράδοση γίνεται σε μία (1) εργάσιμη για ετοιμοπαράδοτα προϊόντα για παραγγελίες μέχρι της 15:00 την προηγούμενη μέρα - Χρέωση στο τιμολόγιο/ Απόδειξη και με δυνατότητα αντικαταβολής. Για Μικρό δέμα έως 2 kg χρέωση μεταφορικών 5 € + ΦΠΑ 24%, Μεσαίο δέμα 2-10 kg, χρέωση μεταφορικών 8 € + ΦΠΑ 24%, Πολλαπλά δέματα ΜΕΧΡΙ 15 kg χρέωση μεταφορικών 12 € + ΦΠΑ 24%. Οι αντικαταβολές χρεώνονται επιπλέον 2 € + ΦΠΑ 24% στις παραπάνω τιμές.
 4. Υπηρεσίες κούριερ - courier ΕΛΤΑ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ με χρέωση αποστολέα ΗΛΕΠ Α.Ε. για ειδική αποστολή για παραλαβές Σάββατο για ετοιμοπαράδοτα προϊόντα για παραγγελίες μέχρι 15:00 της Παρασκευής - Χρέωση στο τιμολόγιο/ Απόδειξη και με δυνατότητα αντικαταβολής. Για Μικρό δέμα έως 2 kg, χρέωση μεταφορικων 7 € + ΦΠΑ 24%, Μεσαίο δέμα 2-10 kg, χρέωση μεταφορικών 10 € + ΦΠΑ 24%, Πολλαπλά δέματα ΜΕΧΡΙ 15 kg χρέωση μεταφορικών 12 € + ΦΠΑ 24%. Οι αντικαταβολές χρεώνονται επιπλέον 2 € + ΦΠΑ 24% στις παραπάνω τιμές.
 5. Αποστολή με ΚΤΕΛ. Η παράδοση γίνεται σε μία έως δύο (1-2) εργάσιμες για ετοιμοπαράδοτα προϊόντα - Χρέωση στο Τιμολόγιο/ Απόδειξη, ΧΩΡΙΣ δυνατότητα αντικαταβολής. Για Μεσαίο δέμα 2-5 kg, χρέωση μεταφορικών 6 € + ΦΠΑ 24%, Μεγάλο δέμα 6-15 kg, χρέωση μεταφορικών 9 € + ΦΠΑ 24%, Πολλαπλά δέματα ΜΕΧΡΙ 15 kg, χρέωση μεταφορικών 15 € + ΦΠΑ 24%.
 6. Αποστολή πολύ μεγάλων δεμάτων (π.χ. Κλιματιστικά/ Μηχανήματα)/ Μεγάλες παραγγελίες με πολλαπλά δέματα. Η παράδοση γίνεται σε μία έως δύο (1-2) εργάσιμες για ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. - Για αποστολές εντός Αθηνών τα μεταφορικά είναι ΔΩΡΕΑΝ, με δυνατότητα αντικαταβολής (μετρητά μόνο) στο προσωπικό της ΗΛΕΠ Α.Ε. (Ουδεμία χρέωση αντικαταβολής από το προσωπικό της ΗΛΕΠ Α.Ε.). Για αποστολές εκτός Αθηνών (εντός Ελλάδας) η χρέωση των μεταφορικών γίνεται από το πρακτορείο που μας υποδεικνύει ο Χρήστης (ο Χρήστης υποχρεούται να αναγράψει το Όνομα της Μεταφορικής, το Τηλέφωνο της Μεταφορικής στην Αθήνα και την Διεύθυνση του καταστήματος στην Αθήνα) και η πληρωμή των μεταφορικών γίνεται σε αυτό, ΧΩΡΙΣ δυνατότητα αντικαταβολής.
 7. Αποστολές στο εξωτερικό με ΤΝΤ με χρέωση του αποστολέα ΗΛΕΠ Α.Ε. - Το κόστος των μεταφορικών υπολογίζεται με βάση τον όγκο, το βάρος των δεμάτων της παραγγελίας σας και την υπηρεσία παράδοσης που θα επιλέξετε. Ύστερα από την παραγγελία σας, σας γνωστοποιούμε αυτό το κόστος και αυτό προστίθεται στο Τιμολόγιο/ Απόδειξη που εκδίδει η ΗΛΕΠ Α.Ε..

 

Όλες οι αποστολές ογκομετρούνται. Το ογκομετρικό βάρος, υπολογίζεται σε κιλά. Ογκομετρικό βάρος σε κιλά = (Μήκος σε εκατοστά) * (Ύψος σε εκατοστά) * (Πλάτος σε εκατοστά) / 5.000. Τιμολογείται το μεγαλύτερο βάρος πραγματικό ή ογκομετρικό.

Τρόποι πληρωμής

 • Πληρωμή με μετρητά ή πιστωτική ή χρεωστική κάρτα στο φυσικό κατάστημα της ΗΛΕΠ Α.Ε.

 

Στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας επιλέξτε στη Διεύθυνση αποστολής «Παραλαβή από το κατάστημα». Εφόσον η παραγγελία σας καταχωρηθεί και τα προϊόντα σας είναι άμεσα διαθέσιμα, τότε θα μπορείτε να τα παραλάβετε τις ώρες που είναι ανοιχτό το κατάστημα. Η εξόφληση της παραγγελίας σας θα γίνει στο ταμείο του καταστήματος κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση που επιλέξετε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας ενημερώνουμε ότι η χρέωση θα γίνει στο κατάστημα. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας ή το διαβατήριο κατά την εξόφληση της παραγγελία σας στο ταμείο του καταστήματος. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα μπορεί να γίνει με έως 6 μηνιαίες άτοκες δόσεις και δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές κάρτες (Visa, MasterCard, American Express, Diners).

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 500€ (προ ΦΠΑ) προς επαγγελματίες/ επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται μόνο με (α) κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της ΗΛΕΠ .Α.Ε ή (β) με χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

 • Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό για ηλεκτρονικές παραγγελίες που παραλαμβάνετε από το φυσικό μας κατάστημα ή σας αποστέλλονται

 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 500€ (προ ΦΠΑ) προς επαγγελματίες/ επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται μόνο με (α) κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της ΗΛΕΠ .Α.Ε ή (β) με χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς την Τραπεζών που συνεργαζόμαστε. Δικαιούχος: ΗΛΕΠ Α.Ε.

Τράπεζα Αρ. Λογαριασμού IBAN SWIFT
Alpha Bank 121002330001045 GR10 0140 1210 1210 0233 0001 045 CRBAGRAAA
Πειραιώς 50-2909 5258 081 GR32 0172 0290 0050 2909 5258 081  
Εθνική 120/470495-93 GR21 0110 1200 0000 120 470 495 93  

 

Παρακαλούμε όπως μας στείλετε αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής στο Fax 210.80.70.323 ή στο accounting@ilep.gr αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας σας ώστε να γίνει εύκολα και γρήγορα η ταυτοποίηση. Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, δρομολογούμε την παραγγελία σας.

 • Αντικαταβολή με μετρητά/ χρεωστική κάρτα με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο του Χρήστη ή από το κοντινότερο κατάστημα κούριερ

 

Οι παραγγελίες που παραλαμβάνονται μέσω κούριερ έχουν την δυνατότητα να εξοφληθούν με αντικαταβολή με μετρητά/ χρεωστική κάρτα. Για παραγγελίες που παραλαμβάνεται από το προσωπικό μας εντός Αθηνών μπορούν να εξοφληθούν μόνο με μετρητά στο προσωπικό της ΗΛΕΠ Α.Ε. ή με τραπεζική κατάθεση/ έμβασμα στους λογαριασμούς της ΗΛΕΠ Α.Ε.. Στις περιπτώσεις που η μεταφορά γίνεται με πρακτορείο ή ΚΤΕΛ η εξόφληση γίνεται μόνο με τραπεζική κατάθεση/ έμβασμα στους λογαριασμούς της ΗΛΕΠ Α.Ε..

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 500€ (προ ΦΠΑ) προς επαγγελματίες/ επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται μόνο με (α) κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της ΗΛΕΠ .Α.Ε ή (β) με χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της ΗΛΕΠ Α.Ε. μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.

Δικαίωμα υπαναχώρησης για αγορές από απόσταση (βάσει του Ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013)– Επιστροφή προϊόντων

Σε περίπτωση αγορών από απόσταση (όπως το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΗΛΕΠ Α.Ε.) ο Χρήστης μπορεί να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που έχει αγοράσει επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Ο Χρήστης ή το τρίτο μέρος που θα υποδείξει ο Χρήστης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας στο φυσικό κατάστημα της ΗΛΕΠ Α.Ε. ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στο φυσικό κατάστημα της ΗΛΕΠ Α.Ε. στην διεύθυνση Αδάμων 15Α, Ν. Κηφισιά, τ.κ. 145 64. Σε οποιαδήποτε περίπτωση για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες ο Χρήστης μπορεί πριν την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνήσει με την ΗΛΕΠ Α.Ε. είτε στο τηλέφωνο 210.62.04.337, είτε μέσω fax στο 210.80.70.323, είτε μέσω e-mail στο info@ilep.gr, είτε γραπτώς μέσω φόρμας επικοινωνίας. Ειδικότερα, ο Χρήστης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 • Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για υπηρεσίες) ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) ή την παραλαβή (όταν ο Χρήστης έχει επιλέξει «Παραλαβή από το κατάστημα») και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγειλθέντων από τον Χρήστη με μία παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο Χρήστης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.
 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Χρήστης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε ή να παραδώσει σαφείς και μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι το έχει στείλει ασφαλώς εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώλησή του, στη πλήρη αρχική συσκευασία το οποίο δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/ αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων κλπ). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής/ τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
 • Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Χρήστης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΗΛΕΠ Α.Ε. για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της (α) είτε στην ΗΛΕΠ Α.Ε. στην ταχυδρομική διεύθυνση Αδάμων 15Α, Ν. Κηφισιά τ.κ. 145 64, (β) είτε στο fax 210.80.70.323, (γ) είτε στο e-mail info@ilep.gr και η ΗΛΕΠ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
 • Ο Χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στο φυσικό κατάστημα της ΗΛΕΠ Α.Ε.. Η ΗΛΕΠ Α.Ε., εφόσον ο Χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να παραλάβει η ίδια το, προς επιστροφή, προϊόν από τον τόπο του Χρήστη, με χρέωση του τελευταίου ύψους 5€.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΗΛΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να αποδώσει στον Χρήστη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Χρήστη μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΗΛΕΠ Α.Ε. εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Χρήστη. Στην περίπτωση που ο Χρήστης είχε επιλέξει τη δυνατότητα «Παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν θα γίνεται από το φυσικό κατάστημα της ΗΛΕΠ Α.Ε..
 • Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης του Χρήστη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τον χρόνο που η ΗΛΕΠ Α.Ε. έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.
 • Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνο εάν ο Χρήστης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΗΛΕΠ Α.Ε. (?????).
 • Ο Χρήστης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΗΛΕΠ Α.Ε., εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε ΗΛΕΠ Α.Ε. δικαιούται να συμφωνήσει με τον Χρήστη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται και δεν θα αποζημιώσει τον Χρήστη ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημιά στα προϊόντα από υπαιτιότητα του Χρήστη ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο Χρήστης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο Χρήστης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως χωρίς κανένα κόστος για τον Χρήστη.
 • Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

 

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης της παρ. 6. Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 Ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

 • Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της ΗΛΕΠ Α.Ε. και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα της ΗΛΕΠ Α.Ε., καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
 • Προϊόντα τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η ποιότητά τους (για παράδειγμα φίλτρα αφύγρανσης) ή είναι ευαίσθητα σε στατικό ηλεκτρισμό (για παράδειγμα πλακέτες).
 • Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί.
 • Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Χρήστη, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την ΗΛΕΠ Α.Ε..

 

Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας

Η Υπαναχώρηση της παρ. 10 της παρούσας δεν αφορά ελλαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. έχει απέναντι από τον Χρήστη όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος («νόμιμη εγγύηση») που πωλήθηκε από την ΗΛΕΠ Α.Ε., ο Χρήστης δικαιούται κατ’ επιλογήν του (α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, (β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή (γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μια ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από τον Χρήστη, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Εάν ο Χρήστης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η ΗΛΕΠ Α.Ε. οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση που ο Χρήστης διαπιστώνει κάποιο ελάττωμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο 210.62.04.337 ή στο e-mail info@ilep.gr. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Χρήστη, η ΗΛΕΠ Α.Ε. επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εάν γνωστοποίησε στον Χρήστη και έτσι αυτός γνώριζε την έλλειψη ή το ελάττωμα στο προϊόν. Επιπλέον, η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

 • Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή

 

Κάθε διαρκές καταναλωτικό αγαθό συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος («εμπορική εγγύηση»). Οι βασικοί όροι της εμπορικής εγγύησης είναι οι ακόλουθοι: (α) Ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και την διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους. (β) Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανιστεί στο προϊόν ελλάτωμα και ο Προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο Χρήστης δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσει υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο Χρήστης δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση των από μέρους του Προμηθευτή των υποχρεώσεών του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, στην οποία ο Χρήστης μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την τήρησή της. (γ) Πέραν της εγγύησης, ο Προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια ζωής τους.

Τα διατιθέμενα από την ΗΛΕΠ Α.Ε. προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η ΗΛΕΠ Α.Ε., εφ’όσον είναι Προμηθευτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, εσωκλείει στα προϊόντα της με μακρά διάρκεια ζωής, τους όρους που αφορούν την ασφαλή χρήση και συντήρησή τους, και με τους οποίους οφείλει να συμμορφώνεται ο Χρήστης. Η εγγύηση κάθε διαρκούς καταναλωτικού προϊόντος έχει διάρκεια σύμφωνα με τον κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος εφόσον: α) υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς, β) δεν έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία του μηχανήματος (Serial No.) και γ) δεν εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Προσοχή! Για την κάλυψη των προϊόντων από την νόμιμη ή και από την εμπορική εγγύηση απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών από αδειοδοτημένο Συνεργείο Αυτοκινήτων. Προϊόντα στα οποία έχουν προκληθεί ζημιές από εξωτερικό παράγων ή λόγω κακής τοποθέτησης και συναρμολόγησής τους, ή λόγω κακής χρήσης τους, ή λόγω διαφορετικής από για αυτό για το οποίο έχει κατασκευαστεί, δεν καλύπτονται από εγγύηση.

 

Ακύρωση Παραγγελίας

Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως του άρθρου 9, ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας ο Χρήστης να κάνει πίσω «back» και να αφαιρέσει τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι του πατώντας το κουμπί «Αφαίρεση Προϊόντος».
 • Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν ο Χρήστης μπορεί να καλέσει την ΗΛΕΠ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210.62.04.337, και το προσωπικό της ΗΛΕΠ Α.Ε. θα ακυρώσει την παραγγελία του Χρήστη. Ο Χρήστης θα πρέπει να δώσει τα στοιχεία της παραγγελίας του για να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση και να επακολουθήσει ακύρωση.
 • Μετά την παραλαβή του προϊόντος μπορεί ο Χρήστης να καλέσει την ΗΛΕΠ Α.Ε. στο 210.62.04.337 ή να επικοινωνήσει μέσω e-mail στο info@ilep.gr, εξηγώντας το λόγο που επιθυμεί την ακύρωση της παραγγελίας. Το προσωπικό μας θα εξυπηρετήσει άμεσα τον Χρήστη και θα τον ενημερώσει για όλες τις επιλογές του. Ο Χρήστης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δώσει τα στοιχεία της παραγγελίας του για να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση.

 

Ενημερωτικά e-mail (newsletter)

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. μπορεί να στέλνει ενημερωτικά e-mail (εφεξής newsletter) στους Χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος της. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση.

Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder του Χρήστη, οπότε προτείνουμε να ελέγχει ο Χρήστης τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Επιπλέον, ο Χρήστης μπορεί να βάλει την διεύθυνση αποστολής της ΗΛΕΠ Α.Ε. στη safe list έτσι ώστε να αποφεύγεται η κατάληξη των newsletter στο spam folder.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletter ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της ΗΛΕΠ Α.Ε., μπορεί να μας ενημερώσει χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας της ΗΛΕΠ Α.Ε. ή τους συνδέσμους απεγγραφής που βρίσκονται στα newsletter της ΗΛΕΠ Α.Ε.. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη κάντε κλικ εδώ.

Η ενημέρωση από την ΗΛΕΠ Α.Ε. γίνεται μόνο όταν ο Χρήστης το επιλέξει και για όσο χρόνο επιθυμεί. Στις περιπτώσεις που ο Χρήστης έχει κάνει κάποια ηλεκτρονική παραγγελία στην ΗΛΕΠ Α.Ε., τότε θα του αποστέλλονται ενημερωτικά e-mail σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας του, όπου δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών, μιας και η αποστολή τους αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας του. Τα e-mail αυτά καλούμε τον Χρήστη να φροντίζει να τα λαμβάνει και να τα διατηρεί καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής. Είναι επίσης υποχρέωση του Χρήστη, σε περίπτωση που δεν λαμβάνει τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να ενημερώνουν την ΗΛΕΠ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210.62.04.337 ή μέσω e-mail στον info@ilep.gr.

Τελικές διατάξεις

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΗΛΕΠ Α.Ε. στην Αθήνα και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγήσει την χρήση της ιστοσελίδας και την ερμηνεία της. Αν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής.

Η ΗΛΕΠ Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από τις συναλλαγές μαζί τους. Σε περίπτωση όμως που η ΗΛΕΠ Α.Ε. δεν μπορέσει να επιλύσει πλήρως τα τυχόν ζητήματα τα οποία έχει ο Χρήστης και θεωρεί ο Χρήστης ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμά του από τις μεταξύ του συναλλαγές με την ΗΛΕΠ Α.Ε. προσβάλλεται, ή για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΗΛΕΠ Α.Ε. και του Χρήστη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Χρήστης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, όπως για παράδειγμα στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, τ.κ. 101 81, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλέφωνο: 1520, fax: 210.38.43.549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, τ.κ. 114 71, Αθήνα, τηλέφωνο: 210.64.60.734, fax: 210.64.60.414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Εάν ο Χρήστης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 524/2013 χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ec.europa.eu/odr για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) (Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, τ.κ. 11 471, Αθήνα, τηλέφωνο: 210.64.60.284, fax: 210.64.60.748, e-mail: info@eccgreece.gr). Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που ο Χρήστης και η ΗΛΕΠ Α.Ε. έχουν να καταφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια.

Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθερία επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με του παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η ΗΛΕΠ Α.Ε. δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Χρήστης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με e-mail, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

 

Τελευταία ενημέρωση 17/12/2020