Στην ILEP- CryoTech διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία για να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε κλιματιστικό για οποιαδήποτε ειδική εφαρμογή.

Από το 2000 σε συνεργασία με εργοστάσια παραγωγής του εξωτερικού ολοκληρώθηκαν οι πρώτες εξελίξεις κλιματιστικών για την Ελληνική αγορά. Με βάση τις εμπειρίες σχεδιασμού που αποκτήθηκαν από την Cooltemp εταιρεία προμηθευτή της Ford, General Motors και Mitsubishi στην Αυστραλία, αναπτύχθηκε το τμήμα μελετών και καινοτομίας της ILEP- CryoTech. Έκτοτε αρχικά σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν κλιματιστικά για επιβατικά αυτοκίνητα (μερικά δε εξ αυτών εξάγονταν στο Βέλγιο, Ισπανία, Ισραήλ, Κύπρο και Σουηδία) αργότερα δε κλιματιστικά για ειδικές εφαρμογές όπως μηχανήματα έργου, οδοστρωτήρες, περονοφόρα, στρατιωτικά οχήματα και αγροτικά μηχανήματα.

Στην ILEP- CryoTech οι διαδικασίες παραγωγής εξασφαλίζουν την ανώτατη ποιότητα και αξιοπιστία των μηχανημάτων καθώς χρησιμοποιούνται πάντα υλικά υψηλότατων προδιαγραφών. Η υψηλών προδιαγραφών ηλεκτροϋδραυλική πρέσα σχεδιασμένη αποκλειστικά για τη συναρμογή σωληνώσεων ψυκτικών μηχανημάτων, επιτυγχάνει άριστο πάτημα στις συναρμογές των σωληνώσεων ενώ η πλούσια γκάμα ακροφυσίων επιτρέπει την κατασκευή οποιουδήποτε σωλήνα υψηλής πιέσεως. Ακόμη είναι δυνατή η διαμόρφωση μεταλλικών σωληνώσεων.

Στα εξελιγμένα από το τμήμα μελετών της ILEP- CryoTech μηχανήματα μπορούν να διαμορφωθούν πλαστικά σε οποιοδήποτε σχέδιο και σχήμα, ενώ στο τμήμα ηλεκτρικών σχεδιάζονται ελέγχονται και κατασκευάζονται ηλεκτρικές καλωδιώσεις.